• 1400/05/02

از تنظیمات دستگاه ونتیلاتور چه می دانید؟

از تنظیمات دستگاه ونتیلاتور چه می ­دانید؟

ونتیلاتور (Ventilator) یا دستگاه تنفس مصنوعی، برای کمک به تنفس بیمارانی است که با مشکلات حاد تنفسی رو به رو هستند. این دستگاه در بخش­ مراقبت ­های ویژه، اورژانس و ... استفاده می­ شود.

این در حالی است که برخی از بیماران به دلیل عدم تمایل به بستری طولانی مدت در بیمارستان، در منزل به سر می ­برند و با توجه به نیازی که به دستگاه ونتیلاتور دارند، از ورژن پرتابل آن استفاده می­ کنند.

کار با این دستگاه چندان راحت نیست و نیاز به آموزش دارد تا افراد بتوانند به راحتی تنظیمات آن را انجام دهند. در این مقاله با برخی از این تنظیمات آشنا خواهیم شد.

تنظیمات دستگاه ونتیلاتور

تعداد تنظیمات ونتیلاتورها زیاد است که با توجه به شرایط بیمار تنظیم می شوند تا بهترین عملکرد را دستگاه داشته باشد. برخی از آنها شامل:

FIO2

این عبارت نشان دهنده میزان اکسیژنی است که توسط ونتیلاتور در هر دم به بیمار داده می شود.

نرخ یا Rate

نشان دهنده تعداد تنفسی است که در هر دقیقه توسط ونتیلاتور به بیمار اعمال می­ شود.

حجم جاری Tidal Volume

نشان دهنده حجمی از هوا که در هر تنفس به بیمار داده می شود.

فشار اوج دمی یا Peak inspiratory pressure(PIP)

واحد فشار این قسمت از دستگاه، cmH2O است و بالاترین میزان فشاری که در هنگام دم به ریه های بیمار اعمال می شود و قابل تنظیم است را نشان می­ دهد.

 حساسیت یا  Sensitivity

یکی از تنظیمات دستگاه ونتیلاتور مربوط به حساسیت آن است، یعنی بررسی میزان تنفس آگاهانه و یا تلاش طبیعی بیمار برای تنفس که دستگاه آن را تشخیص می ­دهد و در صورت مغایرت با تنظیمات طبیعی، برای کمک به تنفس بیمار و یا تنفس مصنوعی اقدام می­ کنند.

ماکزیمم جریان یا  Peak Flow

 بیشترین مقدار جریانی از هوا که در هر تنفس مصنوعی به بیمار اعمال می شود.

زمان دم و بازدم یا  Inspiratory and expiratory times

 مدت زمانی که برای یک چرخه کامل تنفس مورد نیاز است که معمولاً زمان بازدم دو تا سه برابر زمان دم است.

چرخه تنفس یا Cycling  

تعداد تنفس هایی که ونتیلاتور اعمال می کند و می توانند Volume Cycled، Time Cycled و یا Flow Cycled باشند.

اگر شرایط متعادل باشد، دستگاه قادر خواهد بود دم مصنوعی را متوقف کند و به بیمار اجازه بازدم دهد.

محدودیت یا Limit

 این امکان را به ونتیلاتور می دهد تا برای حجم، فشار و زمان تنفس حد مشخصی اعمال شود.

مدها و حالات تنفسی دستگاه ونتیلاتور

Assist/control) A/C)

این مد فشار و یا حجم تنفسی را کنترل می کند و در هر بار تنفس چه تنفس توسط بیمار شروع شده باشد چه توسط دستگاه، مقدار تنفس یکسانی را با توجه به تنظیمات نرخ تنفس، به بیمار تحویل می دهد.

Continuous positive airway pressure ventilation) CPAP)

وقتی دستگاه روی این مد است، تمامی مراحل تنفس توسط خود بیمار انجام می شود و دستگاه در این مد درصد اکسیژنی که تحویل داده می شود را کنترل می کند.

در این مد بیمار حجم جاری تنفسی و تعداد تنفس آگاهانه را تعیین می کند که در صورت نیاز، اگر بیمار فشار مثبتی را هنگام دم بوجود آورد، تنفس برای بیمار آسان تر شود.

Synchronized intermittent mandatory ventilation) SIMV)

 این مد از دستگاه، تنفس مصنوعی را با تنفس آگاهانه بیمار هماهنگ می کند. در واقع این مد از دستگاه ترکیبی از حالت تنفس مصنوعی کامل توسط دستگاه و تنفس آگاهانه خود بیمار است.

PC یا (Pressure control ventilation) PCV

حالتی از تنفس مصنوعی است که در مدهای (A/C) و یا (SIMV) استفاده می ­شود و هدف آن تنظیم مقدار مشخصی از فشار هنگام دم است. این نرخ جریان تنفس با توجه به نیاز بیمار و مشخصات شخصی ریه تغییر می کند.

PS یا Pressure support ventilation) PSV)

 حالتی از تنفس آگاهانه که در مدهای (CPAP) و یا (SIMV) قابل استفاده است که با هدف تنظیم فشار دم کار می­ کند.

این مد شبیه به حالت PC ولی در حالت PS دم هنگامی که ریه ها پر می شوند متوقف می شود و جریان تحویلی تا میزان مشخصی که برای دستگاه تنطیم شده است کاهش می یابد. در این مد بیمار تعیین کننده نرخ تنفس، زمان دم، حجم جاری و نرخ جریان است.

PEEP یا Positive end expiratory pressure))

در این مد با ایجاد فشار مثبت در انتهای بازدم از بسته شدن کامل ریه ها جلوگیری می شود.

یادگیری تنظیمات ونتیلاتور را جدی بگیرید!

ونتیلاتور یک دستگاه حیاتی است و زمانی استفاده می­شود که تنفس بیمار با مشکلات جدی روبه رو شده باشد. بنابراین هم پزشکان و پرستان و هم کسانی که در منزل از آن استفاده می ­کنند باید طرز استفاده از دستگاه را دقیق بدانند.

  • نویسنده : الیار طب