ویلچر استیل حمامی لگن دار کایانگ

بدنه استیلجاپایی و زیردستی متحرکدارای تشک یو شکلپهنای نشیمنگاه ویلچر 45 سانتی مترپهنای کل ویلچر در حالت باز 55 سانتی مترقطر چرخ عقب ویلچر...
لطفا تماس بگیرید
 مشاوره ی رایگان این محصول                02126745479  

بدنه استیل
جاپایی و زیردستی متحرک
دارای تشک یو شکل
پهنای نشیمنگاه ویلچر 45 سانتی متر
پهنای کل ویلچر در حالت باز 55 سانتی متر
قطر چرخ عقب ویلچر 12.5 سانتی متر
قطر چرخ جلوی ویلچر 12.5سانتی متر
ارتفاع نشیمنگاه از زمین 58 سانتی متر
ارتفاع کل ویلچر 98 سانتی متر
طول کل ویلچر از عقب تا جلو 83 سانتی متر
ارتفاع پشتی ویلچر 38 سانتی متر
میزان تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
وزن ویلچر بین 22 تا 25 کیلوگرم

مدل ----
تولید کننده ----
موجودی ----
وزن ----
ابعاد (L x W x H)