آتل کششی(ترکشن)

لطفا تماس بگیرید
 مشاوره ی رایگان این محصول                02126745479  

آتل کششی(ترکشن)

ثابت سازی پا

ایجاد کشش مکانیکی برای بهبود درد

جلوگیری از ایجاد صدمات بیشتر به بافت ها و رگ های بدن

کیف قابل حمل

مدل ----
تولید کننده ----
موجودی موجود
وزن ----
ابعاد (L x W x H)