دستگاه فشار خون

دستگاه فشار خون که نام تخصصی آن اسپیگمنومتر است وسیله ای برای اندازه گیری فشار خون می باشد.این دستگاه از طریق یک کاف و یک حسگر فشار جیوه ای،مکانیکی یا دیجیتال عمل اندازه گیری فشار خون را انجام میدهد.

انواع دستگاه فشارسنج

فشارسنج ها 3نوع می باشند:

فشارسنج جیوه ای

فشارسنج بی هوازی

فشارسنج دیجیتال

روش عملکرد

کاف دستگاه که در مسیر شریان خون بسته شده با متورم شدن موجب مسدود شدن شریان می گردد.سپس با استفاده از روش کنترل شده فشار خون شریان زیر کاف آزاد می شود واین فشار خون توسط حسگر فشار اندازه گیری می شود.برای اندازه گیری دقیق سطح فشار سیستولیک و دیاستولیک اغلب دستگاه فشارسنج را با استتوسکوپ یا همان گوشی معاینه استفاده می کنند.

نحوه استفاده از فشارسنج

1-کاف رابالاتر از آرنج روی بازوی بیمار ببندید.

2-از طریق پوآر یا همان پمپ لاستیکی شروع به باد کردن کاف کنید.در این مرحله شیر تخلیه هواکاملا بسته باشد.

3-نبض بیمار را در شریان بازویی لمس کنید و سپس استتوسکوپ (گوشی معاینه)را زیر کاف برده و به آرامی شیر تخیله هوا را باز کنید تا هوای داخل کاف به آرامی خارج شود توجه داشته باشید روند تخلیه به صورتی باشد که بتوانید 2 الی 3 میلی متر جیوه را در هر ثانیه بخوانید.(در مدل های بی هوازی و جیوه ای)

4-این روش را تا زمانی که اولین صدای بلند پالس خون را شنیدید ادامه دهید،این صدای بلند همان فشار سیستولیک می باشد.دوباره ادامه دهید تا صدای پالس کم کم محو شود در این زمان فشار خوانده شده همان فشار دیاستولیک است.

5-شیر تخلیه را باز کرده تا هوا کاملا از کاف خارج شود و کاف را از بازوی بیمار باز کنید.

6-فشار خون بیمار را به نسبت فشار سیستولیک به دیاستولیک بر حسب واحد میلی متر جیوه می توانید به دست آورید.به طور مثال 120 به روی 80 میلی متر جیوه.

 

فشارسنج دیجیتال بازویی emsig bo44
فشارسنج دیجیتال بازویی  emsig bo77 plus
فشارسنج دیجیتال بازویی emsig bo20
فشارسنج دیجیتال بازویی  emsig bo27 plus
فشارسنج عقربه ای با گوشی emsig sp90
فشارسنج عقربه ای پالم (رومیزی،دیواری) emsig sf10
فشارسنج دیجیتال بازویی emsig bo28
فشارسنج دیجیتال مچی emsig bw31
فشارسنج عقربه ای پالم  emsig sf12
فشارسنج دیجیتال بازویی emsig bo79
فشارسنج دیجیتال بازویی emsig bo26
فشارسنج دیجیتال بازویی emsig bo75
فشارسنج عقربه ای با گوشیemsig sp05

13 از 13 نتیجه

1 از 1 نتیجه