فروشگاه

دستگاه الکتروکاردیوگراف

الکتروکاردیوگراف یا Ecg دستگاهی است که فعالیت های الکتریکی قلب را در طول زمان از طریق الکترودهای پوستی ثبت می کند.قلب سالم در طول هر ضربان یک موج پیش رونده و منظم دپولاریزاسیون را دنبال می کند این الگوی منطم دپولاریزاسیون باعث تشکیل سیگنال Ecg می شود،این سیگنال مقدار زیادی از اطلاعات مربوط به ساختار قلب و عملکرد سیستم هدایت الکتریکی آن را در خود نهفته دارد و پزشک می تواند با تفسیر این اطلاعات که از طریق دستگاه الکتروکاردیوگراف به ثبت رسیده است در تشخیص بیماری های قلبی استفاده کند.Ecg می تواند برای اندازه گیری سرعت و ریتم ضربان قلب،اندازه و موقعیت قلب،وجود هر گونه آسیب به سلول های عضلانی قلب یا سیستم هدایت آن و اثرات داروهای قلب به کار رود.

 

اجزای دستگاه الکتروکاردیوگراف

1-کابل های اتصال به بیمار

 

2-الکترود های دست و پا

 

3-الکترود های سینه (چنبار مصرف و یکبار مصرف)

        

 

4-الکتروهای پیوسته سینه که به صورت قالبی بوده و تمام الکترودها روی آن قرار گرفته 

 

5-چابگر مخصوص برای چاپ نتایج الکتروکاردیوگرافی

6-باتری دستگاه

 

انواع الکتروکاردیوگراف

الکتروکاردیوگراف ها در انواع مختلف تک،دو،سه،شش و دوازده کانال موجود می باشد.کامل ترین این دستگاه از نوع 12 کانال می باشد که می تواند همه لیدها را به صورت همزمان نمایش دهد. 

 

الکتروکاردیوگراف کاردیو لاین 1200
الکتروکاردیوگراف 3 کاناله ZONCARE_ZQ1203G
الکتروکاردیوگراف 12کاناله شنزن
الکتروکاردیوگراف 12 کاناله ZONCARE_ZQ1212G
الکتروکاردیوگراف تک کاناله ZONCARE_ZQ1201G
الکتروکاردیوگراف کاردیو لاین ECG200+
الکتروکاردیوگراف Mortara
الکتروکاردیوگراف BIONET مدل cardio care 2000
الکتروکاردیوگراف 6 کاناله ZONCARE_ZQ1206G

9 از 9 نتیجه

1 از 1 نتیجه