فروشگاه

دستگاه الکتروشوک

دفیبریلاتوریا دستگاه شوک الکتریکی ابزاری است که برای از بین بردن فیبریلاسیون عضله قلب و بازگرداندن ضربان طبیعی استفاده می شود.دستگاه الکتروشوک با وارد کردن جریان الکتریکی خاصی به قلب،مقدار زیادی از دپولاریزاسیون عضله قلب را کاهش می دهد و باعث اتمام آریتمی می شود که در نتیجه ضربان ساز طبیعی بدن در گره سینوسی دهلیزی قلب،ریتم طبیعی سینوسی خود را می تواند برقرار کند.

انواع الکتروشوک

الکتروشوک ها در دو نوع خارجی و داخلی وجود دارند.الکتروشوک های خارجی هم به دو دسته اتوماتیک(AED) و دستی که شامل تک فاز (Monophasic) و دوفاز(Biphasic) می باشند.

تفاوت دستگاه تک فاز و دو فاز در اعمال جریان الکتریکی می باشد.در دستگاه تک فاز جریان الکتریسیته بین الکترودها فقط در یک مسیر جریان می یابد ولی در دستگاه دو فاز جریان الکتریکی ابتدا در یک مسیر جریان یافته و بعد به سمت دیگر بر می گردد.در اصل جریان الکتریکی به صورت دو طرفه در طی دو فاز در پدال ها جریان می یابد.

دستگاه الکتروشوک خارجی اتوماتیک(AED)

این دستگاه قادر به تشخیص خودکار ریتم های قابل درمان بوده و کار با آنها بسیار ساده است و حتی افراد بدون آموزش یا آموزش کم می توانند از این دستگاه به طور موفقیت آمیز استفاده کنند.عملیات شارژ و دشارژ دز این نوع به صورت خودکار انجام می شود.

مزایای دستگاه AED نسبت به الکتروشوک دستی 

1-استفاده آسان و سرعت انجام کار

2-اعمال شوک به صورت ایمن و موثرتر

3-مانیتورینگ موثرتر به خاطر وجود الکترودهای بزرگ

محل قرار گرفتن پدال ها و لیدهای الکترود دستگاه الکتروشوک خارجی

1-پدال اول(Sternum) سمت راست جناغ سینه و زیر ترقوه

2-پدال دوم(Apex) در فضای پنجم بین دنده ای (نوک قلب)

نکات قبل از استفاده از دستگاه الکتروشوک

در اطفال میزان شوک الکتریکی وارده 2 ژول به ازای هر کیلوگرم بوده ودر صورت عدم جواب شوک الکتریکی با دو برابر میزان اولیه را ادامه داد.میزان فشار بروی پدال ها در بزرگسالان 8 کیلوگرم و در کودکان 1 تا 8 سال 5 کیلوگرم می باشد و هنگاه استفاده پدال ها باید به صورت صحیح با پوست تماس داشته باشد و گرنه منجر به ایجاد جرقه می شود.استفاده از گازهای آغشته به نرمال سالین برای پایین آوردن مقاومت پوست فقط مایه آنها نباید زیاد باشد که باعث ارتباط دو پدال در سطح پوست شود.هنگام استفاده از شوک الکتریکی جریان اکسیژن قطع شود.در زمان استفاده افراد حاضر از تخت فاصله داشته باشند.تخلیه کردن انرژی باقیمانده در دستگاه پس از اتمام استفاده.

 

الکتروشوک Zoll M Series

1 از 1 نتیجه

1 از 1 نتیجه