فروشگاه

دستگاه الکترو کوتر Aesculap GN300
الکتروکاردیوگراف تک کاناله ZONCARE_ZQ1201G
دستگاه الکترو کوتر Valleylab Force300
دستگاه الکترو کوتر Valleylab Force1c
اتوکلاو 23 لیتری کلاس (B)
الکتروکاردیوگراف کاردیو لاین ECG200+
الکتروکاردیوگراف کاردیو لاین 1200
الکتروکاردیوگراف 3 کاناله ZONCARE_ZQ1203G
مانیتور علایم حیاتی زیمنس SC6802 XL
پمپ سرم JMS ot_701
الکتروکاردیوگراف 6 کاناله ZONCARE_ZQ1206G
اتوکلاو 30لیتری کلاس(B)
الکتروکاردیوگراف BIONET مدل cardio care 2000
فور27 لیتری شفاگستر
اتوکلاو 60 لیتری کلاس (B)
الکتروکاردیوگراف 12کاناله شنزن
اتوکلاو سطلی 25 لیتری آزمایشگاهی
الکتروشوک Zoll M Series
الکتروکاردیوگراف Mortara
مانیتور علایم حیاتی JERRY JR-2000
تخت جراحی فول
الکترو کوتر Erbe-icc-300
پمپ سرنگ JMS _SP 500
تخت جراحی
الکتروکاردیوگراف 12 کاناله ZONCARE_ZQ1212G

25 از 25 نتیجه

1 از 1 نتیجه