فروشگاه

دستگاه الکترو کوتر Aesculap GN300
الکتروکاردیوگراف 12کاناله شنزن
مانیتور علایم حیاتی زیمنس SC6802 XL
تخت جراحی فول
فور27 لیتری شفاگستر
الکتروشوک Zoll M Series
الکتروکاردیوگراف Mortara
دستگاه الکترو کوتر Valleylab Force300
الکتروکاردیوگراف 6 کاناله ZONCARE_ZQ1206G
اتوکلاو 60 لیتری کلاس (B)
پمپ سرنگ JMS _SP 500
الکتروکاردیوگراف BIONET مدل cardio care 2000
دستگاه الکترو کوتر Valleylab Force1c
الکترو کوتر Erbe-icc-300
الکتروکاردیوگراف 3 کاناله ZONCARE_ZQ1203G
اتوکلاو 23 لیتری کلاس (B)
الکتروکاردیوگراف 12 کاناله ZONCARE_ZQ1212G
الکتروکاردیوگراف کاردیو لاین 1200
پمپ سرم JMS ot_701
الکتروکاردیوگراف کاردیو لاین ECG200+
تخت جراحی
مانیتور علایم حیاتی JERRY JR-2000
اتوکلاو سطلی 25 لیتری آزمایشگاهی
اتوکلاو 30لیتری کلاس(B)
الکتروکاردیوگراف تک کاناله ZONCARE_ZQ1201G

25 از 25 نتیجه

1 از 1 نتیجه