فروشگاه

اتوکلاو 60 لیتری کلاس (B)
اتوکلاو 23 لیتری کلاس (B)
اتوکلاو سطلی 25 لیتری آزمایشگاهی
پمپ سرنگ JMS _SP 500
پمپ سرم JMS ot_701
مانیتور علایم حیاتی زیمنس SC6802 XL
فور27 لیتری شفاگستر
دستگاه الکترو کوتر Aesculap GN300
الکتروکاردیوگراف کاردیو لاین ECG200+
الکتروکاردیوگراف 12کاناله شنزن
الکتروکاردیوگراف 6 کاناله ZONCARE_ZQ1206G
دستگاه الکترو کوتر Valleylab Force1c
تخت جراحی
تخت جراحی فول
الکتروکاردیوگراف کاردیو لاین 1200
الکترو کوتر Erbe-icc-300
الکتروکاردیوگراف 3 کاناله ZONCARE_ZQ1203G
الکتروکاردیوگراف تک کاناله ZONCARE_ZQ1201G
الکتروکاردیوگراف BIONET مدل cardio care 2000
الکتروکاردیوگراف 12 کاناله ZONCARE_ZQ1212G
دستگاه الکترو کوتر Valleylab Force300
الکتروشوک Zoll M Series
الکتروکاردیوگراف Mortara
اتوکلاو 30لیتری کلاس(B)
مانیتور علایم حیاتی JERRY JR-2000

25 از 25 نتیجه

1 از 1 نتیجه