فروشگاه

ویلچر ارتوپدی ایران بهکار
تخت سه شکن تمام ABS مکانیکی
تخت برقی سه شکن با تنظیم ارتفاع
تشک ضد زخم بستر سلولی Zenith Med
ویلچر برقی COMFORT
ویلچر برقی optimus I
تخت سه شکن تمام فلزی توری (پایه ثابت)
ویلچر CP
ویلچر استیل سایز بزرگ کایانگ
ویلچر برقی کایانگ KY 152
تخت سه شکن با تنظیم ارتفاع مکانیکی
لوله ادرار
ویلچر استیل حمامی لگن دار کایانگ
ویلچر تاشو EASY 300
میز غذای بیمار (رویه ABS)
ویلچر حمامی ایران بهکار
ویلچر دستی BASIX
تخت دو شکن لگن خور توری (پایه متحرک)
کمد کنار تخت استیل
ویلچر برانکاردی ایران بهکار
تشک ضد زخم بستر مدل AD1300 Tube
ویلچر برقی optimus II
ویلچر دستی Meyra X1
کمد کنار تخت رویه ABS
تخت بستری اطفال
ويلچر ارتوپدي ايران بهکار
ویلچر دستی Eurochair1.850
کمد کنار تخت تمام ABS
تخت تک شکن لگن خور توری (پایه متحرک)
ویلچر دستی UNIX

30 از 30 نتیجه

1 از 1 نتیجه