فروشگاه

تخت بستری بیمار

تخت بیمارستانی تختی است که جهت رفاه حال بیماران طراحی و ساخته می گردد. اگرچه نام آن بیمارستانی است اما امروزه بسیاری آن را برای استفاده بیماران و عزیزان خود در منازل استفاده می کنند.

یک تخت بیمارستانی حتما می بایست دارای ویژگی های زیر باشد:

 

  • ارتفاع کلی تخت، قسمت سری تخت و قسمت پایین تخت قابل تنظیم باشد.
  • دارای ریل ها و حفاظ های کناری(بد ساید) قابل باز و بسته شدن باشد.
  • دارای کنترل کننده هایی برای تنظیم اتوماتیک پارامترهای تخت باشد.

 

 

انواع تخت های بستری

تخت های بستری مکانیکی:


این تخت ها ساده ترین نوع تخت های بیمارستانی هستند و برای تنظیم ارتفاع و سر و پای تخت می بایست به صورت دستی و بوسیله اهرم عمل کرد.

تخت های بسنری نیمه برقی:


در این نوع تخت ها تنظیم ارتفاع تخت به صورت دستی است اما تنظیم سری و پای تخت به صورت برقی انجام می گیرد.

تخت های بستری برقی (فول):


در این تخت ها تنظیم ارتفاع کلی تخت به همراه تنظیمات سر و پای تخت به صورت اتوماتیک انجام می گیرد.

 انواع تخت های برقی 

تخت های بستری الکترونیکی بر این اساس که زاویه تخت از چند قسمت تغییر می کند یا اصطلاحا شکسته می شود به سه نوع تقسیم می شوند. حالتهای ایجاد شده برای بیمار و راحتی بیمار با افزایش تعداد شکن ها افزایش می یابند.

تخت های بیمارستانی تک شکن: در این تخت ها فقط زاویه سر تغییر می کند.

تخت های بیمارستانی دو شکن: در این تختها قسمت سر و پای تخت تغییر زاویه می دهند.

تخت های بیمارستانی سه شکن: بهترین نوع تختهای بیمارستانی هستند وعلاوه بر سر و پای تخت یک قسمت متحرک دیگر در مابین این دو قرار دارد.

 

نکات مهم در خرید تخت های بیمارستانی و تخت بیمار:

امروزه که استفاده از تخت های بیمارستانی در منازل نیز مرسوم و مطلوب می باشد تا عزیزان ما در منزل نیز در راحتی کامل باشند در نظر گرفتن چند نکته در انتخاب تختهای بیمارستانی حائز اهمیت می باشد.

اگر بیمار شما فردی سالخورده می باشد که مدت زمان زیادی را در طول روز بر روی تخت سپری خواهد کرد حتما به شما توصیه می کنیم که از مدل های الکترونیکی سه شکن استفاده نمایید. تختهای سه شکن تمامی حالتهای نشستن ، دراز کش و نیمه درازکش را برای بیمار فراهم می آورد.

بالا و پایین تخت بیش از اندازه بلند نباشند تا بیمار به راحتی قادر به مشاهده محیط اطراف خود باشد.
مدت زمانی که بیمار شما قرار است از تخت استفاده کند مهم است. در واقع به شما توصیه می کنیم در صورتی که بیمار مدت زمان طولانی از تخت استفاده خواهد کرد حتما بهترین مدل را در نظر بگیرید.

تخت بستری اطفال
تخت سه شکن تمام ABS مکانیکی
تخت دو شکن لگن خور توری (پایه متحرک)
تخت سه شکن با تنظیم ارتفاع مکانیکی
تخت برقی سه شکن با تنظیم ارتفاع
تخت تک شکن لگن خور توری (پایه متحرک)
تخت سه شکن تمام فلزی توری (پایه ثابت)

7 از 7 نتیجه

1 از 1 نتیجه