ترازو

دستگاه توزین یا همان ترازو دستگاهی است برای اندازه گیری وزن که در دو نوع مخصوص نوزادان که با نام تراوزی اطفال شناخته می شود وبرای بزرگسالان که در دو نوع (دیجیتال و آنالوگ)موجود می باشد.

اجزای ترازو

1-صفحه قرار گرفتن پا

2-بدنه از جنس پلاستیکی یا فلزی بسته به نوع ترازو

3-شاخص یاعقربه در نوع آنالوگ وصفحه نمایش در نوع دیجیتال

4-باتری در نوع دیجیتال

5-پیچ یا دکمه برای صفرکردن یا برای کالیبره کردن ترازو

ترازوی مکانیکی Emsig MW84
ترازوی تشخیصی لمسی Emsig BD46
ترازوی شیشه ای جادویی Emsig GW38
ترازوی دیجیتال Emsig GW32
ترازوی دیجیتال Emsig GW30
ترازوی دیجیتال Emsig PW22
ترازوی دیجیتال Emsig GW35
ترازوی مکانیکی Emsig MW86
ترازوی دیجیتال Emsig GW34

9 از 9 نتیجه

1 از 1 نتیجه