گوشی معاینه

گوشی معاینه امسیگ
گوشی پزشکی حرفه ای Emsig ST83
گوشی پزشکی حرفه ای Emsig ST80
گوشی پزشکی کاردیولوژی Emsig ST110
گوشی پزشکی دلوکس کاردیولوژی Emsig ST112

5 از 5 نتیجه

1 از 1 نتیجه

گوشی معاینه پزشکی

گوشی پزشکی یا استتوسکوپ ابزاری است که با تقویت کردن صداهای آهسته داخل بدن به پزشک کمک میکند تا بدون قراردادن سر خود بر روی شکم یا سینه بیمار معاینه را انجام دهد.گوشی پزشکی برای شنیدن صداهای نقاط مختلف بدن انسان یا حیوانات می باشد.یکی از مهم ترین کاربردهای گوشی پزشکی تشخیص عملکرد طبیعی قلب می باشد.از دیگر کاربرد های گوشی پزشکی شنیدن صدای جریان خون برای اندازه گیری فشار خون هنگام استفاده از دستگاه فشار خون می باشد.

انواع گوشی پزشکی

1-گوشی معاینه آکوستیک یا آنالوگ

رایج ترین و پراستفاده ترین گوشی های پزشکی هستند که از طریق شلنگ های روی گوشی صدا را منتقل میکند.

2-گوشی معاینه الکترونیکی

این نوع گوشی ها از طریق مبدل هایی که دارند امواج صوتی را به سیگنال های الکتریکی تبدیل کرده و پس از تقویت و پردازش صداها را به صورت واضح و مطلوب منتقل می کند.گوشی معاینه الکترونیکی با تقویت صدا باعث وضوح وقدرت بیشتری شده و مشکل انتقال صدا که در گوشی های آنالوگ وجود دارد را نسبتا رفع کرده.همین امر موجب مزیت این گوشی ها بهگوشی های آنالوگ شده ولی با وجود این مزیت هنگام استفاده از گوشی های الکترونیکی سر و صدای محیط با صدای مطلوب تداخل پیدا کرده که برای حذف این اختلال باید از فیلتر هایی استفاده نمود در نتیجه بخشی از صدای مطلوب نیز به دنبال استفاده از فیلتر حذف می شود.لذا این گوشی ها به اندازه گوشی های آنالوگ رایج نیستند.

3-گوشی معاینه داپلر

نمونه ای دیگر از گوشی های الکترونیکی است که اثرات داپلر امواج فراصوت را که از اندام های بدن انعکاس می یابد اندازه گیری می کند.در اثر داپلر حرکت باعث تغییر فرکانس می شود و این تغییر در امواج منعکس شده تشخیص داده می شود که به همین خازر این نوع گوشی برای معاینه اندام های متحرک بدن مانند قلب مناسب نمی باشد.گوشی معاینه داپلر امکان شنیدن صدای جریان خون را به صورت پیوسته دارد در صورتی که در گوشی های معمولی این امکان وجود ندارد به همین خاطر می تواند در کنار گوشی آنالوگ در معاینات به صورت مکمل باشد.

اجزای گوشی معاینه

1-دیافراگم و قسمت زنگوله ای

2-لوله های هدایت کننده صدا

3-گوشی ها