دستگاه قند خون

گلوکومتر یا گلوکز متر یک ابزار پزشکی برای تعیین غلظت تقریبی گلوکز خون است.این ابزار می تواند یک نوار کاغذ گلوکز باشد که در یک ماده مخصوص غوطه ور شده وبا توجه به نمودار های مربوط میزان گلوکز را اندازه گیری می کند.از این روش دستگاه های اندازه گیری قند خون خانگی (HBGM) نیز پیروی می کنند و از این طریق میزان گلوکز خون را محاسبه و اندازه گیری می کنند.

 نحوه عملکرد

دستگاه قند از طریق نوار تست که نوعی الکترود است که دارای دو سر یکی برای ورود به دستگاه و دیگری برای قراردادن خون می باشد.این الکترود می تواند برخی از تغییرات الکتریکی رخ داده شده به واسطه اعمال خون روی نوار مثل امپدانس الکتریکی را به دستگاه قند خون ارسال کند و دستگاه با تفسیر این تغییرات می تواند میزان سطح قند خون را به طور تقریبی محاسبه کند.

نحوه استفاده

1-لنست استریل جدید را به دستگاه نگهدارنده لنست متصل کنید و با توجه به مقدار خونی که لازم دارید دستگاه را تنظیم کنید.

2-محل برخورد سوزن با پوست را با پد الکلی استریل کنید.

3-دستگاه نگهدارنده لنست را به طور کامل و محکم روی انگشت قرار داده و دکمه آن را بزنید و سریعا پس از برخورد سوزن،دستگاه را بردارید.

4-آرام حوالی نوک انگشت را فشار دهید تا یک قطره خون حدود 0.4 تا 1 میکرولیتر از نوک انگشت خارج شود.

5-منتظر علامت برای قرار دادن نوار تست روی صفحه نمایش دستگاه باشید.

6-نوار تست را به آرامی داخل ورودی دستگاه قرار داده و منتظر باشید تا دستگاه آماده خواندن نمونه شود.

7-بعد از تایید دستگاه نمونه خون را روی محل مشخص شده در نوار تست بریزید.

8-کمی صبر کنید تا دستگاه نتایج تست قند خون را نمایش دهد.معمولا بین 3 تا 60 ثانیه زمان می برد.

 

در چه مواردی نباید از دستگاه قند خون استفاده کرد

1- در افرادی که دارای گردش خون محیطی ناقص یا افرادی دارای فشار خون پایین مثل بیماران هیپوترمی زیرا در این بیماران جریان خون کمی برای اندازه گیری وجود دارد.

2-بیمارانی که دارای آریتمی مکرر باشند.

3-بیمارانی که بای پس قلبی ریوی شده اند. 

دستگاه تست قند خون اکسی چک TD-4224A
دستگاه تست قند خون اکیو چک  ACTIVE
دستگاه تست قند خون زیکلاس مد TD-4267
دستگاه تست قند خون بیورر GL42
دستگاه تست قند خون اکیو چک

5 از 5 نتیجه

1 از 1 نتیجه