کپسول اکسیژن

کپسول اکسیژن همراه 2/5 لیتری bluer

1 از 1 نتیجه

1 از 1 نتیجه

کپسول اکسیژن 

 

سیلندر اکسیژن یا همان کپسول اکسیژن مخزنی برای ذخیره کردن اکسیژن به صورت فشرده یا مایع می باشد.کپسول اکسیژن برای بیمارانی که نیاز به اکسیژن دارند مثل بیماران قلبی و عروقی و بیماران دارای مشکلات تنفسی طراحی شده است.البته کپسول اکسیژن کاربردهای دیگری مثل:استفاده در کوه نوردی و غواصی،اکسیژن تراپی،استفاده در حمل و نقل هوایی(در مورد هواپیماهای بدون فشار) و کیت کمک های اولیه را نیز دارد.

انواع کپسول های اکسیژن

کپسول اکسیژن در دو نوع آهنی و آلومینیومی در لیترهای 20،10،5،2 موجود می باشد.کپسول های آلومینیومی به خاطر وزن پایین،مرغوبیت وشکل ظاهری از کپسول های آهنی بهتر می باشد واستفاده از این نوع در بین کوهنوردان وغواصان رایج تر می باشد.