آتل کششی(ترکشن) T1/T2

آتل کششی(ترکشن) T1/T2

لطفا تماس بگیرید
افزودن به لیست دلخواه

آتل کششی(ترکشن) T1/T2

ثابت سازی پا

ایجاد کشش مکانیکی برای بهبود درد

جلوگیری از ایجاد صدمات بیشتر به بافت ها و رگ های بدن

کیف قابل حمل

مدل ----
تولید کننده ----
موجودی موجود
وزن ----
ابعاد (L x W x H)