• 1401/06/14

آشنایی با ویژگی های تشک تخت معاینه

 

 

انتخاب یک تشک تخت معاینه مناسب برای وضعیت بیماران امری ضروری تلقی می گردد. چرا که خواب و استراحت مطلوب برای بیماران نقش بسزایی در بهبودی سریع آنها خواهد داشت. همانطور که می دانید، بعضی از بیماران مجبورند مدت طولانی در بیمارستان بمانند. همچنین یکسری افراد پیر هستند که به علت مشکلات حرکتی وابستگی زیادی به رختخواب خود دارند. از این رو خرید یک تشک مناسب بسیار حیاتی بوده و کمک شایانی در تحمل کردن شرایط سخت به آنها می کند.